Tarief zelfbetalers

Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de Generalistische Basis GGZ. Deze tarieven zijn hetzelfde als de in de tabel genoemde tarieven onder het kopje ‘verzekerde zorg’.

Mogelijkheden tot tegemoetkoming in de kosten

Er kunnen mogelijkheden zijn om in aanmerking te komen in tegemoetkoming van de kosten. Er zijn bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden:

Werkgevers: menig werkgever is bereidwillig mee te betalen aan therapie.
UWV: soms is het mogelijk een deel van de therapie vergoed te krijgen door het UWV, bijvoorbeeld  wanneer u in de ziektewet zit.
Aanvullende verzekering: sommige aanvullende verzekeringen vergoeden bepaalde behandelmethoden / diagnoses wel.
Gemeente: er zijn soms ook mogelijkheden bij de gemeente om (een deel van)  de behandeling vergoed te krijgen.
Aanvullende ziektekostenverzekering
 
Stichting Bijzonder wil voor iedereen toegankelijk zijn. Als de financiën echter een drempel vormen, willen we graag meedenken naar eventuele mogelijkheden. Belangrijk is dat te allen tijde, de kosten van het eigen risico van uw zorgverzekeraar, zelf betaald dienen te worden.

Voorwaarden en tarief no-show / te laat afgezegd consult

De praktijk hanteert voorwaarden en tarief voor no-show of te laat afgezegde consulten. Wilt u een afspraak afzeggen, dan dient u dit minstens 24 uur van te voren, per e-mail of telefoon, kenbaar te maken. Een sms of voicemailbericht volstaat ook. Bij niet- of niet tijdig afzeggen of verzetten wordt ongeacht de reden 90 euro in rekening gebracht. No-show nota's worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Wachttijden

​Voor ons behandelaanbod binnen de Generalistische Basis GGZ geldt zowel voor het eerste gesprek (intake) als voor het starten van de behandeling, dat er geen wachttijd wordt gehanteerd. Dit houdt in dat u binnen 2 weken terecht kunt, ongeacht een eventuele diagnose en ongeacht bij welke zorgverzekeraar u bent aangesloten.2016 © Stichting Bijzonder | Leliestraat 15 C | 5701 WK Helmond | 06-58755640 | KvK 63779293 | NL21 RABO 0305 1784 58